مطلب وبلاگ

ریتم در طراحی داخلی چگونه است؟

طراحی داخلی

ریتم را می توان الگویی در حرکت در نظر گرفت. شما می‌توانید آن را با صداهای مختلف برای ایجاد موسیقی یا در یک قطره یک شیر آب بشنوید. همچنین دیده می‌شود؛ به خطوط در پیاده رو و اینکه چگونه قدم‌های شما با استراحت‌های معمولی ارتباط دارد فکر کنید.

ریتم را می‌توان در طبیعت و در محیط ساخته شده ما از طریق تکرار، تناوب و پیشرفت دید و شنید. این سه روش برای رسیدن به ریتم را می‌توان در فضاهای داخلی به‌عنوان راهی برای معرفی نظم، علاقه و تمرکز و کمک به هدایت چشم شما در یک اتاق به کار برد.

راهکارهای رسیدن به یک ریتم

تکرار

تکرار ساده‌ترین راه برای رسیدن به ریتم است و می‌توان با تکرار هر یک از عناصر طراحی (خط، رنگ، بافت و الگو، نور، و مقیاس و تناسب) یا سایر مفاهیم طراحی به صورت منظم و منظم به دست آمد.

تکرار ریتم

تخته‌های چوبی تکراری روی دیوار این پیتزافروشی توسط Baynes & Co Designers ریتمی بازیگوش ایجاد می‌کند و چشم شما را در فضا جلب می‌کند.

تناوب

تناوب برای ایجاد ریتم در دکوراسیون داخلی با متناوب شدن دو یا چند عنصر در یک الگوی منظم استفاده می‌شود. این الگو ممکن است ABCABC یا ABBABB باشد، اما همیشه به همان ترتیب تکرار می‌شود.

تناوب در طراحی داخلی

این رستوران توسط Soma Architects هم ریتم تکراری را در غرفه‌ها و صندلی‌ها به نمایش می‌گذارد و هم تناوب که در چراغ‌های آویز که به صورت گروهی با ریتم ABAAAABA آویزان شده‌اند دیده می‌شود.

افزایش

ریتم را می‌توان از طریق افزایش نیز به دست آورد. به عنوان مثال می‌توان به درجه‌بندی رنگ یا مجموعه‌ای از اشیاء اشاره کرد که از کوچک شروع می‌شوند و به صورت بسیار منظم بزرگ می‌شوند.

افزایش در ریتم طراحی

فرودگاه باراخاس توسط ریچارد راجرز و استودیو لاملا نمونه‌ای عالی از ریتمی است که از طریق تکرار و افزایش رنگ به دست می‌آید.

 

در طراحی داخلی، ریتم همه چیز در مورد تکرار عناصر طراحی است که به ایجاد حرکت در یک فضا کمک می‌کند. ریتم ممکن است در عبارات پررنگی به کار رود که پیشنهاد واضحی در مورد مسیر سفر ارائه می‌کنند، یا به‌طور ظریف‌تر برای حرکت دادن چشم‌تان در یک فضا بدون اینکه حتی متوجه باشید ریتم وجود دارد، اعمال شود.

پاسخ دهید